نوشته شده توسط : ali

مدارکی که مطابق لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود، به قرار زیر می باشند :


1ـ اظهارنامه ثبت شرکت امضاء شده به امضای مؤسسین به همراه مدارک زیر :
الف ـ طرح اساسنامه شرکت، به امضای مؤسسین
ب ـ طرح اعلامیه پذیره نویسی امضاء شده به امضای مؤسسین در شرکت های سهامی عام.
ج ـ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس یا اولین مجمع عمومی متشکله ازشرکاء، به پیوست :
1ـ اعلامیه کتبی قبولی سمت ازطرف مدیران شرکت.
2ـ اعلامیه کتبی قبولی سمت ازطرف بازرس یا بازرسان شرکت.
3ـ مصوبه رایج به ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه ها و اعلامیه های شرکت در آن منتشر خواهد شد.
د ـ گواهی مدیر یا مدیران شرکت حاکی از تقویم وتقدیم کلیه آورده های غیرنقدی شرکاء که به رضایت شرکاء تقویم و قیمت هریک از سهم ها تعیین شده است‌.
ه ـ گواهی نامه بانکی حاکی ازپرداخت قیمت نقدی کلیه سهام مورد تعهد به حساب شرکت در شرف تأسیس.
2ـ شرکتنامه تنظیمی بین شرکاء و امضاء شده به امضای آنها.
3ـ صورت اسامی شرکاء با تعیین نام و نام خانوادگی وعده سهام هریک یا میزان سهم الشرکه هرکدام.
4ـ اطلاعیه کتبی درمورد تبدیل سهام شرکت.
5ـ صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انتشار اوراق قرضه.( فروش اوراق قرضه و درج شرایط صدور و انتشار آن همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه.)
6ـ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در زمینه افزایش سرمایه در اثر صدور اوراق قرضه.
7ـ صورت جلسات مجامع عمومی مبنی بر اتخاذ تصمیم در موارد زیرین :
الف ـ انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
ب ـ تصویب ترازنامه
ج ـ کاهش یا افزایش سرمایه وهر نوع تغییر در اساسنامه.
د ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.
۸ـ صورتجلسه هیأت مدیره درباره انتخاب مدیرعامل حاوی نام و مشخصات مدیرعامل و حدود اختیارات و مدت مدیریت و مأموریت و میزان حق الزحمه او‌.
9ـ طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید وآخرین تراز نامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی عادی، به پیوست اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید صادره به منظور افزایش سرمایه.
10ـ صورت کاملی از مطالبات حال شده بستانکاران پذیره نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده، به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک مبنی از تصفیه آن گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند، همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیأت مدیره حاکی براینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است، به منظور ثبت افزایش سرمایه.
11ـ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده راجع به اتخاذ تصمیم درباره انحلال شرکت و حاوی اسامی مدیر یا مدیران تصفیه.
12ـ اعلامیه کتبی ختم تصفیه به وسیله مدیران تا پس از آگهی، نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها، و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.
13ـ دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده، تا مدت ده سال نگهداری شود.
⃰ لازم به ذکر است هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند، بعضاً یا کلاً، خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مذکور اعلام دارد، قابل تعقیب کیفری بوده و به استناد بند ۴ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی مزبور :
به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال، یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال، یا به هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

• تصمیمات شرکت که پس از ثبت در دفتر ثبت شرکت ها باید آگهی شود :

تصمیمات شرکت های تجارتی در مواردی که گفته خواهد شد باید آگهی شود :
1ـ تغییر مواد اساسنامه شرکت که شایع ترین موارد آن افزایش و کاهش سرمایه می باشد.
2ـ تمدید مدت شرکت، اضافه بر مدت مقرر.
3ـ تصمیم راجع به انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد.) و تصمیم راجع به تعیین اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها.
4ـ تعیین کیفیت واریز کردن حساب و تغییر آن.
5ـ تبدیل شرکاء ( مثل جانشینی وراث شریک ضامن متوفی) و یا نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه.
6ـ خروج بعضی از شرکاء از شرکت.
7ـ تغییر اسم شرکت.
8ـ موقعی که تبدیل سهام بی اسم شرکت به سهام با اسم انجام می پذیرد. و صاحبان سهام درظرف مهلتی که از تاریخ انتشار اعلامی که دو بار، و به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت انتشار می یابد و این مهلت کم تر از شش ماه نخواهد بود، سهام خود را به سهام جدید تبدیل ننمایند.( ماده ۷۶ قانون تجارت) و سهام جدیدی را که درازای سهام بی نام تبدیل نشده در شرکت موجود می باشد، شرکت از طریق مزایده به اشخاص دیگر بفروشد.( ماده ۷۸ قانون تجارت) قیمت سهامی که بدین طریق فروخته می شود، درمرکز اصلی شرکت و یا در بانک ملی ایران به امانت گذاشته می شود، آگهی خواهد شد.
9ـ تغییر مدیر یا مدیران شرکت.
10ـ تغییر بازرس یا بازرسان شرکت.
11ـ تغییر مرکز اصلی شرکت.
12ـ ثبت تأسیس شرکت.
13ـ موقعی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود، و مدیران شرکت مکلفاً تمام صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی دعوت نمایند، تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد بررسی و رأی قرار گیرد.تصمیم این مجمع درهرحال منتشر خواهد شد.
14ـ انتشار اعلامیه پذیره نویسی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.
15ـ تبدیل سهام شرکت که در پی اطلاع دادن کتبی به مرجع ثبت شرکت ها، آگهی می شود.
16ـ اعلام کتبی تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور آن و انتشار آن همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها، برای ثبت و انتشار در روزنامه رسمی.
17ـ نام و مشخصات و حدود اختیارات و مدت تصدی مدیر عامل.
18ـ تعداد سهام هریک از خریداران سهام جدید صادره در اثر افزایش سرمایه.
19ـ اعلام ختم تصفیه امور شرکت بعد از انحلال آن.:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

سوئیس یکی از کشورهای اروپای غربی است که شهرت جهانی خود را مدیون امنیت، و بانک های مشهور است. بر اساس آمارهای بانک های جهانی در سال 2007 میلادی سوئیس پنجمین کشور ثروتمند جهان است. سوئیس مقرّ بسیاری از سازمان ها و ارگان های بین المللی مانند صلیب سرخ، سازمان تجارت جهانی، یکی از دو دفتر اروپایی سازمان ملل متحد است.
کشور سوئیس کوهستانی ترین و مرتفع ترین کشور اروپا است، مساحت کلی سوئیس 41,290 کیلومتر مربع است و پایتخت آن شهر بورن است.
این کشور بسیار زیبا که هر گوشه آن همچون یک کارت پستال منحصر به فرد می باشد، دارای طبیعت بکر و شگفت انگیزی است که از مجموعه ای از کوه ها، جنگل ها، و دریاچه ها به وجود آمده و مناظری طبیعی را در خود جای داده که به ندرت در جای دیگری از جهان یافت می شود.
60 درصد از خاک این کشور را رشته کوه معروف آلپ دربر گرفته که در بیشتر اوقات سال پوشیده از برف است و به همین جهت در زمستان بهشت اسکی بازان است که ضمن بهره مندی از طبیعت زیبای آن از بهترین و مدرن ترین وسایل و امکانات تفریحی استفاده می کنند.
سوئیس به دلیل وجود یک هیئت حاکمه موفق و پر تلاش از پیشرفته ترین و ثروتمندترین و به عبارتی امن ترین و با نظم ترین کشورهای دنیا محسوب می شود، شاخص های زندگی در بالاترین سطح استانداردهای جهانی است و بی جهت نیست که این کشور بهترین انتخاب به عنوان محل زندگی بسیاری از ثروتمندان ، مشاهیر و نخبگان است.
بخش صنعتی سوئیس که تا حدودی براساس نیروی هیدروالکتریک ارزان استوار است، شامل صنایع مهندسی از ساخت توربین تا ساعت، نساجی، غذایی دارویی و مواد شیمیایی است و در بخش کشاورزی تولید لبنیات، انگور وعلوفه اهمیت خاصی دارد.

• مزایای سرمایه گذاری در کشور سوئیس :

1ـبا ثبت شرکت در سوئیس امکان سفر به کشورهای حوزه شنگن را خواهید داشت.
2ـ موقعیت کار و زندگی در اورپا با سطح کیفیت بالا
3ـ امکان اخذ اقامت دائم
4ـ افتتاح حساب بانکی شخصی و شرکتی
5ـ مالکیت صد در صد بدون نیاز به شریک
ثبت شرکت در سوئیس :
امروزه برای رقابت در بازار جهانی انتخاب محل کسب و کار بسیار اهمیت یافته و جذابیت کشورها و بازارها باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مزیت های منحصر به فرد کشور سوئیس شما می توانید نسبت به ثبت شرکت و آغاز فعالیت در این کشور اقدام نمائید.

از مهم ترین قالب های ثبتی در کشور سوئیس می توان به سه مورد زیر اشاره نمود :

ـ ثبت شرکت با تعهدات محدود
ـ ثبت شرکت سهامی خاص
ـ ثبت شرکت به صورت شعبه یا نمایندگی
• ثبت شرکت در سوئیس با تعهدات محدود: این نوع شرکت برای کسب و کارهای کوچک مناسب می باشد در این نوع ثبت شرکت شما به مبلغ 13,000یورو سرمایه نیاز دارید که باید سرمایه اولیه را به صورت کامل در یکی از بانک های کشور سوئیس واریز نمایید. حداقل دو نفر سهامدار وجود داشته باشد که یکی از آن ها مقیم کشور سوئیس باشد و همچنین حق امضاء داشته باشد.
• ثبت شرکت سهامی خاص در سوئیس : این نوع ثبت برای شرکت های بسیار بزرگ می باشد؛ تمامی سهام موجود در این شرکت فقط به نام یک نفر ثبت می گردد. دراین نوع شرکت شما باید یک نفر که مقیم کشور سوئیس باشد را به عنوان مدیر معرفی نمایید. میزان سرمایه اولیه لازم برای ثبت این نوع شرکت 62,000 یورو می باشد که باید حداقل 50 درصد از این مبلغ به صورت نقدی پرداخت گردد.
• تأسیس شعبه در سوئیس : در این روش فردی که در کشور خود شرکتی به ثبت رسانده باشد، می تواند با ارائه مدارک لازم اقدام به تأسیس شعبه درکشور سوئیس نماید. لازم به ذکر است که در این روش نیازی به سرمایه اولیه نیست اما باید یک نفر که مقیم کشور سوئیس است را به عنوان مدیری که حق امضاء دارد انتخاب نمود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در سوئیس :
ـ پر نمودن فرم ثبت شرکت در کشور سوئیس
ـ اسکن پاسپورت سهامداران و مدیرعامل
ـ طرح توجیهی اقتصادی
ـ نام شرکت که توسط خود شما ارائه می شود.
ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی
ـ سند مالکیت و پرینت حساب بانکی
ـ وکالتنامه امضاء شده توسط موکل:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

چک لیست از مواردی که در اکثر موارد باید در اساسنامه ذکر شود.

اسم شرکت برای ثبت شرکت
سبک  شرکت
مدت زمان شرکت
اهداف شرکت بیان و تعریف گردد.
آدرس دفتر مرکزی و شعبات، در صورت وجود
جزییات سرمایه شرکت، مشخص نمودن میزان پرداخت به صورت نقدی و مبلغ پرداخت شده، به صورت جداگانه
تعداد سهام حامل و سهام با نام و ارزش اسمی آن و همینطور تعداد سهام ممتاز، در صورت وجود داشتن، خاص و امتیازات همراه با آن
نحوه پاسخ از ارزش اسمی سهام و دوره ای که باید پرداخت گردد.
نحوه انتقال سهام با اسم
نحوه تبدیل سهام با اسم به سهام حامل و برعکس
نحوه و شرایط افزوده شدن یا کاهش سرمایه شرکت
مدت زمان و نحوه دعوت جلسات عمومی
مقررات مرتبط به حد نصاب در جهت جلسات عمومی

نحوه معامله کسب و کار و تعداد آراء لازم را اعتبار به اقدامات انجام گردیده توسط جلسات عمومی

تعداد مدیران، نحوه انتخاب، مدت مدیریت، شیوه ی انتخابات جانشینان مدیرانی که فوت می شوند و یا استعفا می دهند و تبدیل به نیروی ناتوان و  یا در غیر این صورت از دفتر خود توسط هر قانونی محروم و منع سمت گردیده اند.

جزئیات وظایف و اختیارات از هیئت مدیره

زمان و شیوه دعوت جلسات هیئت مدیره

مقررات درباره حد نصاب برای جلسات هیئت مدیره

شیوه انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و زمان خود را از دفتر

معامله کسب و کار و تعداد آراء لازم را اعتبار به اقدامات انجام گردیده توسط هیئت مدیره

تعداد سهام امنیتی که مدیران با شرکت سپرده می شود

شرکت باید یک یا چند بازرسان قانونی داشته باشد و مطلع از شیوه انتخاب آنها باشد  و نظر خود را در دفتر ثبت نماید

تاریخ آغاز و پایان سال مالی شرکت بعد از ثبت شرکت، محدودیت زمانی برای آماده سازی ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن را به بازرسان قانونی و به مجمع عمومی به صورت سالانه

شیوه انحلال شرکت و اقدامات برای انحلال و امور مربوط آن

شیوه ساخت تغییرهای اساس نامه:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ثبت یک شرکت جه مزیت هایی می تواند برا صاحبان آن شرکت دارا باشد

سوالی که به صورت کلی در فکر افرادی که تمایل به ثبت شرکت دارند مطرح می شود . این است که اصلا چه نیازی به ثبت شرکت داریم ؟ محدودیت هایی که می تواند ثبت یک شرکت  ایجاد کند چه چیزی است ؟ فواید ثبت شرکت چه می باشد ؟ هزینه و مدت زمان لازم برای ثبت شرکت چقدر است ؟ از مزیت های بیمه تامین اجتماعی برای اعضای یک شرکت چه است؟ پرداخت مالیات شرکت  چگونه می باشد ؟ آیا می دانید دفاتر شرکت را کجا و چگونه باید تهیه نمود و کامل کنید ؟ ثبت شرکت چه محاسنی دارا است؟  مشکلات و موانعی که برای ثبت شرکت وجود دارد کدام است؟

کلیات مزایت های ثبت شرکت  :
اولین و مهم ترین مزیت ثبت شرکت این است که کار شما به صورت کاملا قانونی و رسمی تایید گردیده و با حمایت های دولتی و وجود سابقه شرکتی و حقوقی ، در آینده مشکلات کمی برای شما ایجاد خواهد شد. در نهایت این آسایش خیال ، برای شما بستر بهتری را برای سرمایه گذاری ایجاد می نماید و سرویس های خود را با کیفیت بیشتر و پشتیبانی بهتر ارائه می کند .
مسئولیت مشترک همه اعضای شرکت و جلب اطمینان افرادی که با شما همکاری می کنند.
حمایت قانون از حقوق تمامی اعضای شرکت و طرف های قرار داد شرکت.
ثبت شرکت به شما این اعتبار و قدرت را خواهد داد که  در مناقصات جاری مملکت شرکت کنید.
گرفتن و اعطاء نمایندگی رسمی
تمامی افراد نیازمند دریافت نمایندگی از شرکت های بزرگ و معتبر خارجی و داخلی و فعالیت با عنوان نمایندگی این برنده ها می باشند.
وضوح در اطلاع رسانی به مشتریان و افراد ثالث و جلب اعتماد آن اشخاص
دریافت مجوز ها، امتیازات و اعتبارات از سازمان‌ها و نهادها و امتیاز گرفتن وام های بانکی:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

جواز تاسيس :

جوازی است كه پس از احراز شرايط مورد نیاز بر اساس  دستورالعمل ذیل برای سرمايه گذاري و انجام فعاليت های صنعتي به نام متقاضي از طرف وزارت صنايع و معادن در دو گزينه زیر صادر مي گردد.

الف: سرمايه گذاري در طرح های با اهمیت  — در رشته فعاليت هاي صنعتي مهم كه در چارچوپ اولويت هايی تعريف گردید مثل سند راهبرد پیشرفت صنعتي كشور بر پايه آمايش انجام مي گيرد، مطابق با قوانین  حمايت از  سرمايه گذاري از حمایت های دولت برخوردار می گردید  و مشوق هاي خاص سرمايه گذاري:  وام های بانكي (ريالي- ارزي)، گرفتن يارانه زمين در شهرك هاي صنعتي،

ب: سرمايه گذاري در طرحهای بدون اولویت و غیر مهم – در رشته فعاليت هاي صنعتي كه خارج از چارچوپ گزينه اول در بالا است از مشوق هاي خاص سرمايه گذاري بهره مند نمی گردند.
مهم : در سال ۱۳۹۵ برای تمامی طرحهای پیشنهادی – جواز تاسیس صادر می شود.


مدارک لازم برای اخذ جواز به صورت حقیقی:

فتوکپی مدرک های شناسایی شامل :فتوکپی شناسنامه ها و کارت ملی .آدرس و کد پستی .لیست کالاهای درخواستی برای تولید واحد صنعتی.

مدارک لازم برای اخذ جواز به صورت حقوقی:

آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت شما فتوکپی مدارک شناسایی مدیر عامل لیست کالاهای درخواستی جهت تولید در واحد صنعتی .

اطلاعات  راهنما اخذ جواز  بشرح زیر است :

۱-فرایند کار و  مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت استان های کشور

۲-مراحل صادر شدن جواز تاسیس در سامانه وزارت صنعت و معدن و تجارت

۳-شرایط گرفتن جواز تاسیس و تغییر اسم جواز در دوره های دیگر

۴-هزینه های صدور جواز تاسیس و مدت اعتبار مجوز تاسیس

۵-مراحل و شروط تغییر مکان طرح های صنعتی پس از صادر کردن جواز تاسیس

۶-مراحل و شرایط  گرفتن زمین از  شهرک های صنعتی

۷-شرایط گرفتن زمین از  منابع طبیعی

۸-شرایط صدور جواز بر اساس زمین ملکی شخصی که قصد دارد اقدام به سرمایه گذاری کند.

۹-شرایط صدور جواز تاسیس برای کشف  و بهره برداری از معادن کشور.

۱۰-ارائه نمودن بیش از 100 طرح توجیهی از طرح های صنعتی و کشاورزی

۱۱-روش تهیه طرحهای توجیهی در جهت ارجاع به  بانک صنعت و معدن

۱۲-ارجاع نظر های کارشناسی به سرمایه گذاران برای گرفتن مجوز تاسیس

۱۳-شرایط گرفتن وام های سرمایه در گردش ( سود  در حال حاضر ۱۶ درصد است )

۱۴- شرایط گرفتن وام ها جهت احداث واحد های تولیدی

۱۵- شرایط گرفتن وام جهت بازسازی و نوسازی واحد تولیدی و صنعتی:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

لزوم داشتن کد اقتصادی :

یکی از راه های که می توان شرکت خود را پس از ثبت شرکت به رسمیت نهایی شناخت داشتن کد اقتصادی است چرا که با داشتن کد ۱۲ رقمی اقتصادی می توان بسیاری از فعالیت های اقتصادی را انجام داد،همچنین لازمه ی اخذ کارت بازرگانی داشتن کد اقتصادی است.فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است.
دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیتها و تلاشهای غیر عرف و ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می شود.
در کنار راهنمای ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی، دریافت و اخذ شماره (کد) اقتصادی ضروری است لذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیصلاح وزارت اقتصادی و دارایی جاری است. کد اقتصادی برای کسانی که نیازمند آن می باشند، صادر می گردد.
کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت واردات و صادرات، مونتاژ، تولید، توزیع هرگونه کالا و خدماتی را انجام می دهند و همچنین کلیه اشخاص حقیقی که در امور ذکر شده اشتغال داشته باشند و دارای پروانه کسب یا پروانه کار از مراجع ذیصلاح بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد دریافت شماره اقتصادی به شمار می آیند.
نکته: احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی است.

لازم بذکر است که دریافت و اخذ این کد در زمان تاسیس شرکت توسط وکلای سعادت اندیشان صورت می گیرد که می توان مدارک مربوطه را در قسمت کد اقتصادی در وبسایت ثبت شرکت سعادت اندیشان ملاحظه نمایید.
کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی شماره ای است که بنا بر قانون وضع شده در سال ۷۳ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد. به این صورت که این اشخاص باید کد اقتصادی خود را روی فاکتورهای خرید و فروش ثبت کنند.
از جمله دلایل درج کُد اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش محاسبه سود به دست آمده در معاملات است و بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده مالیات ها نیز کمتر برآوردی و نظری خواهند بود و محاسبه آنها بیشتر بر اساس اسناد و مدارک صحیح خواهد بود.
علاوه براین به وسیله کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور قادر است دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحساب های صادر شده را به راحتی بررسی کند.

اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند. قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.
مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی

جهت این مرحله همراه با مدارک زیر به اداره دارائی
۱- دریافت دفترچه و تکمیل آنها (واحد اطلاعات و خدمات اداره دارائی)
۲- دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسائی اداره دارائی)
۳- کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره
۴- کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی (۲ نسخه)
۵- کپی اساسنامه شرکت
۶- کپی از اظهارنامه شرکت (و یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت‏های غیر سهامی)
۷- کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن
۸- کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس (در صورت موجود بودن)
۹- کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن، کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.
۱۰- نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه
۱۱- پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارائی:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

انتخاب نام مناسب و متفاوت، برای شرکت می تواند تمایزی بین شما و رقبایتان ایجاد کند و نهایتا می تواند شما را به بهترین مزیت رقابتی برساند و برعکس انتخاب نام نادرست نیز می تواند به همان اندازه قدرت شکست برای شما به همراه داشته باشد. لازمه اش این است که پیش از همه این ها باید برند تجاری و جایگاه آن را مشخص کرده باشید و رقبایتان را کاملا زیر نظر داشته باشید.
همیشه باید از نام هایی که محصولات ، خدمات و به طور کلی توسعه کارتان را محدود می کند دوری کنید زیرا فعالیت شما و موفقیتتان را محدود خواهند کرد. شما می بایست آینده ی کاری شرکت و فعالیت هایتان را در نظر بگیرید تا در حین کار نیازی به تغییر برند و تغییر نام شرکت خود نداشته باشید.
انتخاب نام برند ی که به حیطه کاری ربط داشته باشد در هنگام ثبت برند بسیار اهمیت دارد، و می تواند موفقیت شما را چندین برابر کند چونکه ذهن مخاطبین را برنامه ریزی می کند اما نبایستی فراموش کنید که انتخاب نام شرکت متناسب با فعالیت، بتواند سادگی تلفظ و ماندگاری آن را از بین ببرد. در واقع ابتدا باید به ماندگاری نام شرکت توجه کرد و بعد به تناسب آن.
اصولا نام هایی که ساده تر و کوتاه تر هستند بیشتر به ذهن می مانند. در قانون نام گذاری شرکت ها این گونه بیان شده که اگر نام مورد نظر نام دو سیلابی شرکت باشد ماندگاری اش در ذهن بیشتر است. همچنین آوای کلمات نیز می تواند به مقدار زیادی در ماندگاری آن ها موثر باشد. اگر در حروف از حرف های کم کاربرد تر مثل ژ و گ و.. استفاده شود می تواند اثرات مثبتی بر جای بگذارد.

برخی از افراد با این تصور که انتخاب نام شرکت سخت تر و مشکل تر می تواند تمایزی بین رقبا ایجاد کند اما مشاوران انتخاب نام شرکت تجاری با این استراتژی کاملا مخالف هستند. گاهی اوقات نامی را انتخاب می کنیم که شبیه به نوشتار اشتباه املایی یک واژه دیگر است که این گونه اسم ها باید کاملا حذف شوند.

متحصصان معتقند که اگر یک نام تجاری برای بار اول در جراید منتشر شود و کاربران بتوانند براحتی آن را بخوانند و تلفظ کنند می تواند نام موفقی باشد. البته انتخاب یک نام غیر معمولی با تلفظی جالب و روان می تواند شما را برجسته تر از رقبا جلوه دهد و مشتریان با آن به راحتی ارتباط برقرار می کنند

باید به آوای شنیداری و تلفظ نام بسیار دقت کرد. آوای یک کلمه یا نام می تواند بیانگر چیزهایی مثل بیانگر احساس، انرژی و هیجان باشد و شنونده بر اساس میزان شدت آن ها می تواند با آن رابطه برقرار کند. هر چه نام تجاری سنگین وزن تر باشد و تلفظ آن سخت تر باشد برای همه گیر کردن آن رقابت و تبلیغات بیشتری نیاز است.
یک نام تجاری باید در پس ظاهر خود، یک معنای عمیق و خوب و مرتبط با پیشه و فعالیت شرکت شما داشته باشد. برای بسیاری از افراد به ذهن سپاری نام ها بر اساس معانی صورت می گیرد و به همین دلیل است که در برخی پیام های بازرگانی از معنی نام های محصولات استفاده می کنند. هر گز از نام های سواحیلی یا نام هایی که به طور معکوس معنای خوبی دارند استفاده نکنید

نامی که برای شرکت قصد انتخاب آن را دارید باید بتواند در آرم شرکت گنجانده شود به طوری که فرد با دیدن تبلیغات آن یا با دیدن آرم شرکت بتواند سریع محصول را تشخیص دهد و بگوید که این تبلیغ چه محصولی است.
وقتی که یک نام مورد تایید مشاور انتخاب کردید، باید مدت زمان زیادی را به تحقیق بپردازید که آیا این نام توسط ارگان یا شرکت دیگری مورد استفاده قرار گرفته یا نه. اگر شرکتی نام مشابه به نام شما را داشته باشد می تواند به هر نحوی که شده در موفقیت شما تاثیر منفی داشته باشد. پس تحقیقات کامل را بعد از انتخاب نام فراموش نکنید.:: بازدید از این مطلب : 53
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد.
-همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است- به ناحیه صنعتی ویژه ایدر خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود.
-فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتؤژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.
-قسمتی از قلمرو سیاسی یک کشور که کالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی مشمول نظارت های معمول گمرکی نمی شود. واردات کالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP500) بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد.
-به طور کلی مناطق آزاد را این گونه می توان تعریف کرد:
«منطقه تجاری آزاد، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن، تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است. کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از این منطقه خارج یا به آن وارد نمود.»

تاریخچه مناطق آزاد
-اولین مناطق آزاد جهان : بندر «چالیس و پیرائوس» در یونان محصور با دیوارهای دفاعی بود.
-قدیمی ترین بندر آزاد جهان برای افزایش حجم داد و ستد: بندر آزاد رومیها واقه در جزیره «دلاس» در دریای اژه؛ هدف افزایش حجم مبادلات تجاری بین مصر، یونان، سوریه، شمال افریقا، آسیا و رم
-بعد از این به بنادر دیگری نظیر: «جنوا»، «ونیز» و «جبل الطارق»
-اولین منطقه آزاد تجاری کامل: در سال ۱۸۸۸ میلادی در بندر «هامبورگ» ایجاد شد.
-ایجاد مناطق آزاد دیگر: «کپنهاگ» در سال ۱۸۹۴، «دانزیگ» لهستان در سال ۱۸۹۹ و بندرهای «مالمو»، «هانگوم»، «فیدم» و «تریست» در اروپا، نگاپور، هنگ کنگ و ماکائو در آسیا
-بعد از جنگ جهانی دوم، منطقه آزاد «شانون» در ایرلند را که در سال ۱۹۵۹ بر پا شد به عنوان اولین منطقه آزاد به مفهوم امروزی آن می شناسند.
-درایالات متحده آریکا: تصویب لایحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴ و ایجاد ۶۸ منطقه آزاد تجاری فعال تا سال ۱۹۸۲
اولین منطقه صادرات در آسیا «کاندلا» نام داشت که در سال ۱۹۶۵ در هند تاسیس شد.
-اندکی بعد تایوان در سال ۱۹۶۶ به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و ره جنوبی در سال ۱۹۷۰ به تاسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت کردند.
-در دهه ۱۹۷۰ تغییرات شدید در خط مشی کشورهای قاره آسیا و جایگزینی سیاست صادرات به جای واردات
-بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست های حمایتی (بخش داخلی) دست برنداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تاسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.

اهداف مناطق آزاد
1. جذب سرمایه های خارجی.
2. ایجاد فرصت های شغلی جدید.
3. کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات.
4. دستیابی به فناوری پیشرفته.
5. جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم.
6. محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند.
-از سوی دیگر ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱/۰۶/۱۳۷۲، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می کند:
-تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

فعالیت های مجاز در مناطق آزاد
۱-نگهداری امانی کالا
۲-تسریع و تسهیل در دستیابی به کالا، برای نزدیک کردن صحنه فعالیت صاحبان کالا اعم از مواد اولیه، ماشین آلات و سایر کالاهای ساخته شده یا به مصرف کنندگان داخلی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی کشور.
۳-پردازش کالا یا ایجاد تغییرات در آن برای تحصیل ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه.
۴-فراهم نمودن تسهیلات جهت دستیابی خریداران عمده داخلی و خارجی به کالاهای مورد نیاز خود از این مناطق
۵-ایجاد عرصه فعالیت های تجاری منطقه
۶-ارتباط با کشورهای آسیائی و اروپائی و سایر نقاط و برخورداری مفید از این بازارها با استفاده از تمامی تسهیلات ترانزیت داخلی و خارجی، صادرات.
۷-جذب سرمایه و امکانات داخلی و خارجی برای موارد فوق الذکر در نیل به اهداف مورد نظر.

مزایای منطقه آزاد کیش برای سرمایه گذاران
1. معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی
2. عدم نیاز به روادید برای ورود و خروج خارجیان
3. آزادی کامل خروج ارز
4. انعطاف پذیری بیشتر عملیات بانکی
5. تضمین حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی
6. عدم محدودیت برای سرمایه گذاری و مشارکت خارجی
7. سرعت عمل در انجام امور اداری
8. انتقال آسان سرمایه داخل ، خارج و سایر مناطق آزاد ایران
9. معافیت از عوارض گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی و تولیدی صنایع کیش .
10. امکان سرمایه گذاری خارجی بدون مشارکت ایرانی
11. امکان خرید و فروش و اجاره زمین برای سرمایه گذاران داخلی و اجاره زمین به سرمایه گذاران ایرانی و خارجی
12. عدم محدودیت خرید و فروش و تبدیل ارز
13. انجام کلیه معاملات و نقل و انتقال ارزی در منطقه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
14. ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقه آزاد
15. آزادی ورود هرنوع کالا به استثنای کالاهای مغایر با شرع اسلام یا قوانین خاص مربوطه به مناطق آزاد
16. ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی با کمترین تشریفات
17. صدور کالاهای تولید شده در منطقه به خارج از کشور یا سایر مناطق آزاد با کمترین تشریفات
18. صدور کالاهای تولید شده با رعایت قوانین ارزش افزوده به داخل کشور
19. تعیین ضوابط حاکم برروابط بین کارگر و کارفرما براساس قراردادهای منعقده

مزایای منطقه آزاد قشم برای سرمایه گذاران
1. معافیت مالیاتی ۱۵ ساله جهت شرکتهای فعال در منطقه (ثبت شده در منطقه)
2. معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه ، ماشین آلات و قعطات یدکی جهت تولید کنندگان
3. ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده
4. آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف صددرصد
5. مقررات ساده و مناسب نیروی کار
6. صدور ویزا برای خارجیان در مبادی ورودی منطقه آزاد

مزایای منطقه آزاد چابهار برای سرمایه گذاران
الف- تخفیفات
1. تخفیف در هزینه انبارداری برای کانتینرهایی که با شناور به منطقه آزاد وارد می شوند
2. تخفیف در هزینه تجهیزات بندری برای کانتینرهایی که با شناور به منطقه آزاد حمل می شوند
3. تخفیف در هزینه انبارداری کالاهای صادراتی و ترانزیتی وارد به منطقه آزاد
4. تخفیف حمل از مبدا به میزان ۱۰ % ارزش سیف (CIF ) کالا
5. تخفیف در نمایندگی و خدمات پس از فروش به میزان ۱۰ % ارزش سیف (CIF ) کالا
6. تخفیف گشایش اعتبار اسنادی (LC) از طریق یکی از بانکهای مستقر در منطقه آزاد به میزان ۲۵ % ارزش سیف (CIF ) کالا
ب- تسهیلات
1. ارائه تسهیلات مناسب جهت واردات کالا بصورت تجاری
2. ارائه تسهیلات درخصوص مابه التفاوت هزینه حمل کالا
ج- موقعیت ویژه
1. موقعیت جغرافیایی مناسب به جهت قرارگرفتن در کنار آب راههای بین المللی به عنوان مهمترین بندر ایرانی خارج از خلیج فارس با دسترسی به راههای زمینی
2. نزدیکترین مسیر به کشورهای افغانستان و آسیای میانه برای ترانزیت کالا
3. دسترسی به امکانات حمل و نقل هوایی از طریق فرودگاه چابهار با پذیرش هواپیماهای پهن پیکر و امکانات پرواز شبانه روزی و تامین سوخت مورد نیاز
4. قابلیت پهلوگیری کشتی های بزرگ تا ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در اسکله های موجود
5. وجود آب، برق ، ارتباطات و سوخت ارزان قیمت
6. پایین بودن دستمزدها و امکان تامین نیروی انسانی از منطقه

مزایای منطقه آزاد ارس برای سرمایه گذاران
الف- تسهیلات قانونی
1. عدم نیاز به روادید برای ورود و خروج اتباع بیگانه و صدور ویزا جهت ورود به ایران در عرض ۴۸ ساعت
2. معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ بهره برداری برای انواع فعالیتهای اقتصادی
3. اعضا قسمتی از هزینه ها بابت حمل کالا، تخلیه و بارگیری، ترخیص و هزینه پیمان تا سقف ۱۵ درصد از عوارض دریافتی سازمان
4. صدور کالاهای تولید شده با رعایت قوانین ارزش افزوده به داخل کشور
5. صدور کالاهای تولید شده در منطقه به خارج از کشور یا سایر نقاط کشور با کمترین تشریفات
6. ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی با کمترین تشریفات
7. صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند
8. تضمین حقوق قانونی و عدم محدودیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی
9. انتقال آسان سرمایه به داخل ، خارج و سایر مناطق آزاد ایران
10. ثبت شرکتها ، موسسات و مالکیت های معنوی
11. آزادی تاسیس و فعالیت موسسات بیمه خصوصی ، بانکها و موسسات اعتباری با سرمایه داخلی یا خارجی با رعایت قوانین مربوطه
12. آزادی ورود ، خروج ، خرید و فروش ارز
13. شرایط و مقررات منعطف و ساده کار
14. انرژی ارزان
ب- موقعیت ویژه
1. موقعیت ویژه ژئواکونومیک و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم و چهارراه تجاری اروپا و آسیای میانه
2. نزدیکترین منطقه آزاد به اروپا و بازار ۳۰۰ میلیونی CIS ، قفقاز و روسیه
3. برخورداری از نمایشگاه بین المللی بازرگانی، صنعتی و بازار بورس و اوراق بهادار تبریز
4. همسایگی با تبریز ، یکی از بزرگترین قطبهای صنعتی کشور
5. برخورداری از نیروی متخصص و جوان در منطقه با توجه به مرکز آکادامیک

مزایای منطقه آزاد اروند برای سرمایه گذاران
1. ورود مواد اولیه ، قطعات و ماشین آلات بدون عوارض گمرکی
2. صدور محصولات بدون پرداخت عوارض گمرکی
3. تسهیلات ویژه جهت انتقال کالاهای تولید شده در منطقه به سرزمین اصلی
4. مقررات خاص جهت اشتغال نیروی انسانی در منطقه
5. مقررات خاص بیمه و تامین اجتماعی
6. معافیت مالیاتی ۱۵ ساله جهت کلیه فعالیتها در تمام زمینه ها با قابلیت تمدید تا ۳۰ سال
7. امکان مشارکت با سرمایه گذاران خارجی بدون محدودیت در نسبت مشارکت
8. آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی
9. آزادی انتقال ارز به خارج از کشور بدون هیچگونه محدودیت
10. صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد
11. مالکیت صددر صد سرمایه گذاری خارجی نسبت به اعیان مستحدثه در اراضی استیجاری

مزایای منطقه آزاد انزلی برای سرمایه گذاران
1. وجود امکانات و تاسیسات بندری و حمل و نقل دریایی
2. همجواری با بندر آستارا خان و لاگان در روسیه ، کراسنورسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان
3. وجود راههای ترانزیتی و ارتباطی مناسب با شهرها و مناطق داخلی کشور و کشورهای همجوار شامل روسیه ، آسیای میانه و قفقاز
4. ارتباط با بازارهای منطقه ای و دسترسی به بازار مصرف بالای ۳۰۰ میلیونی کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق
5. قرارگرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال – جنوب که این مسیر سه برابر از مسیر فعلی کوتاه تر و ارزان تر می باشد
6. وجود نیروی کار متخصص و فراوان
7. نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز دریای خزر
8. دسترسی به معادن سرب ،روی و آهن.

قوانین و مقررات مناطق آزاد
1. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
2. مقررات صادرات ، واردات و امور گمرکی در مناطق آزاد (موضوع ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران )
3. ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد (موضوع ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران )
4. آیین نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد (موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران )
5. مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
6. آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد (موضوع ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران )
7. آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد (موضوع ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران )
8. آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد (موضوع ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران )
9. مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد (موضوع ماده ۲۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران )
10. مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد (موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران:: بازدید از این مطلب : 42
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

گفته شد كه هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت تخلف مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و هشداری است برای مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگی نگردد. علیرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشكسته اعلام گردد. یا آنكه با فراهم آمدن یكی اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامی منحل گردد. قانونگذار دو مورد مذكور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شركت را كه ورشكستگی شركت خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شركت منحل گردد و پس انحلال دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد. ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر میدارد: صورتی كه شركت ورشكسته شود یا پس انحلال معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند تقاضای هر ذینفع هر یك مدیران یا مدیرعاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت نحوی انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا تادیه آن قسمت دیونی كه پرداخت ان دارایی شركت ممكن نیست محكوم نماید.

موجب ماده مذكور:

آنجا كه ورشكستگی شركت سهامی نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن حادث می گردد و مورد انحلال شركت نیز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شركت و عدم تكافوی دارایی شركت برای جبران آن دارد می توان اذعان كرد كه غرض مقنن وضع ماده ١٤٣ حمایت بستانكارانی است كه نتوانسته اند طلب خود را شركت دریافت دارند. لذا ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یك مدیران یا مدیرعاملی كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده خود رامطالبه نمایند.
ذینفع مندرج این ماده هر طلبكاری را كه توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول كند بر می گیرد. سهامداران شركت نمی توانند استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی كنند. چون سهامداران شركت عدم كفایت دارایی شركت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادی منعقد نموده و این بابت طلبكار واقع شده باشد.
ورشكستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی كه اداره شركت سهل انگاری كنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را كارگمارند. همینطور است موردی كه پس انحلال شركت معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.
مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ماده مذكور بنا نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند كلیه مدیران مسئول را متضامنا محكوم پرداخت دیون شركت محكوم له نماید یا سهم هر یك را مشخص كرده هر یك منفردا محكوم كند.
میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود آن قسمت دیون است كه مطالبه شده و دارایی شركت تكافوی پرداخت آن را نمی كند.
چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محكوم پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یك مدیران كه كل محكوم را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یك محكوم علیهم آنان مراجعه كند.
اگر مدیری كه پرداخت خسارت محكوم شده است پرداخت آن تن ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشكستگی او را دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس انحلال یا ورشكستگی دارایی شركت تكافوی طلب بستانكاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.
شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ می باشد و قانون تجارت مصوب ١٣١١ مورد شركت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.

نتیجه:

اشكالات زیر درارگان اداره كننده قابل توجه می باشد:

قید كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) شركت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شركت های شخص بوده و بهتر اس كلمه سهامدار جای آن استفاده شود.
عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می‌گیرد. صورتی كه این امر ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت.
ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت نمی توانند معاملات با شركت یا حساب شركت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. همین ترتیب است صورتی كه اشخاص مذكور شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند)...)
نظر مسئولیت مدنی قبال اشخاص ثالث هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شركت حقوق فرانسه شركت مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی نظر می رسد كه حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن این مورد جوابگو باشند.

خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و نظر می رسد كه پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه نسبت سرمایه شركت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شركت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذكور مدیران صورت ارتكاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده شركت می باشند.

ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی

شركت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیارموثری بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مدیریت برای بالابردن میزان فعالیت و موفقیت شركت های مزبور بازار سرمایه و ایجاد اشتغال اهمیت ویژه ای برخوردار است. تركیب و سازمان ارگان عالی مدیریت حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده آمریكا صورت واحد بوده اما برخی كشورها مانند آلمان شكل دوگانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. حقوق فرانسه قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ با الهام حقوق آلمان تركیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند كه سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.

حقوق ایران مشكلات قانونی نظر عزل مدیران كه مجمع بدون توجیه منطقی می تواند آنها را عزل نماید ثبات مدیریت لطمه می زند و یا مورد استعفای مدیر یا قصد اضرار و یا انقضای مدت مدیریت آنان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه انشای مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه ب رابهامات موجود نیاز بازنویسی دارد.:: بازدید از این مطلب : 73
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

علاوه بر آن که برای ثبت یک نام تجاری باید دارای  شرایط و مدارک مختلف از جمله مجوز فعالیت در زمینه ی مرتبط باشید و همچنین مدت زمان تقریبی حداقل ۳ ماهه را صرف نمائید ، خرید نام تجاری آماده دارای مزایای زیر می باشد:

تمام مراحل کارشناسی و تائید طی شده.
دارای شماره ثبت می باشد.
کالاها و خدمات آن مشخص می باشد.
صرفه جویی در زمان ( امکان انتقال به اشخاص حقیق و حقوقی در کوتاهترین زمان ممکن.)
داشتن حق انتخاب در بین نام های ثبت شده.
عدم نیاز به ارئه هرگونه مجوز.:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 تير 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد